שינוי גודל האותגודל אות רגילגודל אות גדול יותרגודל אות גדול מאוד
כל הכותרים
החומרים המרכיבים אותנו
דתות העולם
ישראליות, יהדות ומקרא
שירת תור הזהב
קלאסיקה ערבית

לאתר: מורה נבוכים


הדפסה ידידותית חזרה לרשימת הספרים

    » על הספר  » המחברים  » מתוך הספר  » ביקורות ועוד  » עטיפת הספר  


דעותיהם של אנשי העיר המעולה
מאת: אל־פאראבי

ספר זה אזל בהוצאה

 

כללו של דבר אומר לך, לא יוכל אדם [לעיין] בדברי הגיון אלא דברי אבו נצר אל-פאראבי וכל דברי אל-פאראבי קב ונקי; חייב אדם לעיין בהם ולהבינם, כי הוא איש גדול" - כך כותב הרמב"ם על הפילוסוף אל-פאראבי.

אבו נצר אל-פאראבי (870 בערך-950) נודע בכינוי "הפילוסוף השני" ממשיכו של ראשון הפילוסופים אריסטו. אל-פאראבי הוא שסייע בהפיכת הפילוסופיה הקלאסית לחלק מעולמם הרוחני של האינטלקטואלים דוברי הערבית בימי-הביניים.

הגותו השפיעה השפעה עמוקה על הוגים מוסלמים, יהודים ונוצרים. בכתביו העוסקים בלוגיקה ובפיזיקה, במטפיזיקה, באתיקה ובפוליטיקה יצר אל-פאראבי סינתזה ייחודית משלו של מסורות ישנות וחדשות.

הספר דעותיהם של אנשי העיר המעולה, הוא ניסיון נועז ליצור תפיסת עולם כוללת הפותחת באל - הוא האחד הניאופלטוני ואלוהי ההתגלות המוסלמי - עוברת דרך מבנה היקום ומבנה האדם ומסיימת בחברה האנושית ובעיר המעולה אשר רק בה יכול האדם להביא לידי מיצוי את יכולותיו. זהו תרגום ראשון של אחד מן החשובים שבכתבי אל-פאראבי.

תוכן העניינים

+ מבוא מאת דברה ל. בלאק
+ הקדמת המתרגם
+ קיצור פרקי הספר <עקרונות דעותיהם של אנשי> העיר המעולה
+ פרק ראשון: על הנמצא הראשון
+ פרק שני: על שלילת <קיום> שותף לו, יתעלה
+ פרק השלישי: על שלילת ניגודו
+ פרק רביעי: על שלילת הגדרה ממנו, ישתבח
+ פרק החמישי: על כך שאחדותו זהה עם עצמותו ושהוא יתעלה,
   יודע, חכם, אמת, חי וחיים
+ פרק שישי : על גדולתו, הודו ותהילתו, יתעלה
+ פרק שביעי: על האופן שבו נובעים כל הנמצאים ממנו
+ פרק שמיני: על דרגות הנמצאים
+ פרק תשיעי: על התארים אשר ראוי כי הראשון,
   תתעלה תהילתו, ייקרא בהם
+ פרק עשירי: על הנמצאים המשניים ועל אופן נביעת הריבוי
+ פרק אחד־עשר: על הנמצאים ו<על> הגופים של עולמנו
+ פרק שנים־עשר: על החומר ועל הצורה
+ פרק שלושה־עשר: על התחלקותם של דרגות <הקיום>,
   הגופים ההיוליים והנמצאים המטאפיזיים
+ פרק ארבעה־עשר: על המשותף לגופים השמימיים
+ פרק חמישה־עשר: על הדבר שבתוכו ושאליו נעים
   הגופים השמימיים והתכלית שלמענה <הם> נעים
+ פרק שישה־עשר: על המצבים שבהם מצויות התנועות המעגליות
   ועל טבען המשותף
+ פרק שבעה־עשר: על סיבות היווצרות הצורה הראשונה והחומר הראשוני
+ פרק שמונה־עשר: על דרגות היווצרותם של הגופים ההיוליים
+ פרק תשעה־עשר: על הופעתן של הצורות בהיולי בזו אחר זו
+ פרק עשרים: על חלקי נפש האדם וכוחותיה
+ פרק עשרים ואחד: על האופן שבו נעשים כוחות וחלקים אלה לנפש אחת
+ פרק עשרים ושניים: על הכוח החושב, איך הוא משכיל ומה הסיבה לכך
+ פרק עשרים ושלושה: על ההבדל בין הרצון והבחירה ועל האושר
+ פרק עשרים וארבעה: על סיבת החלומות
+ פרק עשרים וחמישה: על אודות ההתגלות וראיית המלאך
+ פרק עשרים ושישה: על הצורך של האדם בחברה ובשיתוף פעולה
+ פרק עשרים ושבעה: על האיבר המנהיג
+ פרק עשרים ושמונה : על סגולותיו של מנהיג העיר המעולה
+ פרק עשרים ותשעה: על ניגודיה של העיר המעולה
+ פרק שלושים: על התחברותן של הנפשות זו עם זו
+ פרק שלושים ואחד: על המלָאכוֹת ו<על> סוגי האושר
+ פרק שלושים ושניים: על אנשי הערים האלה
+ פרק שלושים ושלושה: על הדברים המשותפים לאנשי העיר המעולה
+ פרק שלושים וארבעה: על דעותיהם של אנשי הערים הבורות והתועות
+ פרק שלושים וחמישה : על הצדק
+ פרק שלושים ושישה: על יראת שמים
+ פרק שלושים ושבעה: על הערים הבורות
+ רשימה ביבליוגראפית
+ רשימה ביבליוגראפית למבוא של דברה בלאק
+ מפתח

+ דעותיהם של אנשי העיר המעולה - המקור בערבית

 

© ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב על שם חיים רובין - The Haim Rubin Tel Aviv University Press | סמיוטיקה: ספרים |
טל: 03 - 6405661   פקס: 03 - 6405662   בניין גילמן למדעי הרוח, קומה 4, חדר 402, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 69978