שינוי גודל האותגודל אות רגילגודל אות גדול יותרגודל אות גדול מאוד
כל הכותרים
החומרים המרכיבים אותנו
דתות העולם
ישראליות, יהדות ומקרא
שירת תור הזהב
קלאסיקה ערבית

לאתר: מורה נבוכים


הדפסה ידידותית חזרה לרשימת הספרים

    » על הספר  » המחברים  » מתוך הספר  » ביקורות ועוד  » עטיפת הספר  


אמנות ורודנות
מאת: דנה אריאלי–הורוביץ

מחיר קטלוגי:  79 ₪
המחיר באתר: 70 ₪


 

אמנות ורודנות: אוונגרד ואמנות מגויסת במשטרים טוטליטריים עוסק בקשרי הגומלין בין אמנות לפוליטיקה באיטליה, ברית המועצות וגרמניה, בין שתי מלחמות העולם. בעידן המשטרים הטוטליטריים, הטשטשו הגבולות בין אמנות, תרבות, חברה ופוליטיקה.

הספר מתחקה אחר השקפת עולמם של לנין, סטאלין, מוסוליני והיטלר באשר לאוואנגרד באמנות. העובדה שהדיקטטורים גיבשו אידיאל טוטליטרי בתחומי האסתטיקה איננה מובנת מאליה. היא מבטאת את החשיבות שייחסו לאמנות בגיוס האומה, ואת הרצון להשתמש בה כמניפסט ויזואלי לאידיאל הטוטליטרי.

פרקי הספר משרטטים, מצד אחד, את עמדת הדיקטטורים באשר לתנועות אמנות מודרניסטיות, שברוב המקרים נרדפו ונשללו. מנגד, דנים הפרקים, בניסיונם לגבש ולהגדיר מאפיינים של אמנות מגויסת וממושטרת, אותה קיוו לבסס כתחליף. הדיקטטורים, שפחדו מן האוואנגרד של זמנם שאותו הגדירו כמנוון וחתרני ביקשו להמירו באמנות נעדרת סימני שאלה.

הדיון באמנות המגויסת לא פוסח, כמובן, על האמנים עצמם, שנתבעו לכוון את יצירתם, הן מבחינת התוכן והן מבחינת הסגנון, כך שתבטא יסודות דומיננטיים באידיאל הטוטליטרי.

ספרה של ד"ר דנה אריאלי–הורוביץ מאפשר התבוננות חדשה, השוואתית ומרתקת על שדה האמנות שבין שתי מלחמות העולם בדיקטטורות של אירופה, ועל תפקידה המכריע של האמנות בוויזואליזציה של האידיאולוגיות הפוליטיות, ששינו לבלי הכר את פניה של המאה העשרים.

תוכן עניינים:

פתח דבר

חלק א: דיקטטורה, אוונגרד ואמנות מגויסת: בין היסטוריה לתיאורה

+ פרק א' האידאל הטוטליטרי והאמנות

אוונגרד, שמאל, ימין ופוליטיקה
האידאל הטוטליטרי: האם, על-ידי מי ומתי?
מדיניות תרבות או פוליטיקת תרבות?
אמנות מגויסת: הבחנות בין סגנון לתוכן

+ פרק ב' כמה הערות על מצב המחקר

חלק ב: איטליה הפשיסטית והאמנות: הסכמה שלא להסכים

+ פרק ג' התנועה הפוטוריסטית כמבשרת הפשיזם (1922-1909)

הויכוח על ההתערבות

+ פרק ד' לאחר תפיסת השלטון: תנועות אמנות
    מתחרות על התואר "אמנות מדינה"

מוסוליני, האינטלקטואלים והתרבות
הנובצ'נטו
סירוני בעשור הראשון למשטר הפשיסטי
הנובצ'נטו השני
הפוטוריזם השני

+ פרק ה' אסתטיקה פשיסטית ללא הכרעה

ועידת התרבות הפשיסטית
הוויכוח מעל דפי ה'קריטיקה פשיסטה'

+ פרק ו' הפוליטיקה של האמנות בין 1932 ל-1945

עמדת הנאצים כלפי הפוטוריזם
פוטוריזם שלישי, אירופיטורה או אמנות קדושה?
סירוני כאמן פשיסטי?
לקראת ראליזם פשיסטי?

חלק ג: רוסיה תחת סטלין, מהאוונגרד אל הראליזם הסוציאליסטי

+ פרק ז' אמנות אוונגרדית בשירות המהפכה
+ פרק ח' לנין והאמנות
+ פרק ט' לקראת אמנות מגויסת
+ פרק י' ראליזם סוציאליסטי

חלק ד' גרמניה הנאצית, האידאל הטוטליטרי והאמנות הפולקית

+ פרק יא' מלחמת התרבות ברפובליקת ויימאר: אמנות ופוליטיקה משמאל
+ פרק יב' ההתקפה הנאצית על האמנות המודרנית לפני 1933
+ פרק יג' קשיים בהשגת האחדה: הוויכוח על האקספרסיוניזם
    ותערוכת "האמנות המנוּונת"

+ פרק יד' האמנות הפולקית המנוּונת"

במקום סיכום: מה בין אמנות, פוליטיקה ודיקטטורה?

+ רשימת איורים
+ ביבליוגרפיה
+ מפתח
+ קונטרס תמונות צבע

 

© ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב על שם חיים רובין - The Haim Rubin Tel Aviv University Press | סמיוטיקה: ספרים |
טל: 03 - 6405661   פקס: 03 - 6405662   בניין גילמן למדעי הרוח, קומה 4, חדר 402, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 69978