» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> עטיפת הספר
ספר נילי כהן - משפט, תרבות וספר | עופר גרוסקופף ושי לביא, עורכים