» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> ביקורות ועוד
ספר נילי כהן - משפט, תרבות וספר | עופר גרוסקופף ושי לביא, עורכים

 

הספר ראה אור בחודש מאי 2017