» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> המחברים
ספר נילי כהן - משפט, תרבות וספר | עופר גרוסקופף ושי לביא, עורכים

 

פרופסור נילי כהן, כלת פרס ישראל בחקר המשפט לשנת תשע"ז, היא נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים, רקטור (לשעבר) של אוניברסיטת תל אביב ופרופסור (אמריטה) בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. ספר זה, בו נוטלים בו חלק טובי הסופרים, החוקרים, השופטים והמשפטנים, הינו מחווה לתרומתה העצומה למשפט, לאקדמיה ולחברה בישראל.

עורכי הספר: עופר גרוסקופף, שי לביא.

רשימת משתתפים (סדר אלפביתי, שמות משפחה)
1. ליאורה בילסקי | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
2. מיכאל בירנהק | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
3. אלי בלכמן | עוזר משפטי, בית המשפט העליון
4. ישי בלנק | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
5. איל בנבנשתי | מופקד הקתדרה למשפט בינלאומי באוניברסיטת
     קיימברידג' ופרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
6. אהרן ברק | נשיא (בדימוס), בית המשפט העליון
     ופרופסור למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
7. דפנה ברק-ארז | שופטת, בית המשפט העליון
8. אמיר גוטפרוינד | סופר
9. עופר גרוסקופף | שופט, בית המשפט המחוזי מרכז, לוד
10. חנוך דגן | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
11. יורם דנציגר | שופט, בית המשפט העליון
12. אבנר הולצמן | פרופסור לספרות, אוניברסיטת תל־אביב
13. דפנה הקר | פרופסור למשפטים ומרצה בתוכנית
      ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל־אביב
14. נינה זלצמן | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
15. שרון חנס | דיקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
16. נילי כהן | נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים
      ופרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
17 . דן לאור | פרופסור לספרות, אוניברסיטת תל־אביב
18. שי לביא | ראש מכון ון ליר בירושלים
      ופרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
19. מנחם מאוטנר | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
20. גיא מונדלק | פרופסור למשפטים ומרצה בחוג ללימודי עבודה,
      אוניברסיטת תל־אביב
21. חנן מלצר | שופט, בית המשפט העליון
22. יורם מרגליות | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
23. עמוס עוז | סופר ופרופסור לספרות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
24. אריאל פורת | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
25. מנחם פינקלשטיין | שופט, בית המשפט המחוזי מרכז, לוד
26. טליה פישר | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
27. דניאל פרידמן | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
28. אהרן צ'חנובר | פרופסור מחקר, הטכניון
29. רועי קרייטנר | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
30. אמנון רובינשטיין | פרופסור למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
31. יששכר רוזן צבי | פרופסור למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב
32. ענת רוזנברג | ד"ר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
33. יופי תירוש | ד"ר למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב