» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> עטיפת הספר
דברי הבודהה | קרן ארבל: תרגום מפּאלי, הערות והקדמה