» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> ביקורות ועוד
אדם דרך | גליה פת־שמיר

 

הספר ראה אור בחודש יוני 2016