» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> המחברים
ניצחונה של אתיופיה | חגי ארליך

 

חגי ארליך הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזה”ת ואפריקה באוניברסיטת תל–אביב וחתן פרס לנדאו לשנת 2010. כתב עשרות ספרי מחקר וספרי מבוא כלליים על אתיופיה, על ארצות המזה”ת בעת החדשה, ועל הקשר בין עולמות אלה.

בין ספריו: ברית ושבר – ישראל ואתיופיה בימי הילה–סלאסה (2013); מאסואן לרנסנס - מצרים, אתיופיה והנילוס .(2016)