» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> ביקורות ועוד
מדיטציה יהודית | תומר פרסיקו

 

הספר ראה אור בחודש יוני 2016