» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> ביקורות ועוד
החורבן והחשבון | יעקב טובי

 

הספר ראה אור בחודש דצמבר 2015