» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> על הספר
החורבן והחשבון | יעקב טובי

 

גם אני זוכר את בת אחי שנרצחה שם [בשואה], האם לכן עלי לומר: הרצחת וגם ירשת ? [...] האם יהיה זה לכבוד המתים והנרצחים שאנו לא נתבע בחזרה לכל הפחות חלק ניכר של השוד ? אנו דורשים להחזירו לעם ישראל, זוהי חובתו של עם ישראל". (דברי ראש הממשלה דוד בן-גוריון, ישיבת הממשלה, 31.12.1951)

הסכם השילומים היה הגשר המשמעותי הראשון שנבנה בין העם היהודי לבין העם הגרמני לאחר השואה. החורבן והחשבון מבקש לגולל בפני הקורא את סיפור השתלשלותו של הסכם השילומים, למן הרגע שנהגה לראשונה ועד לחתימתו.

הספר מתבסס על מגוון רחב של מקורות ארכיוניים, חלקם רואים כאן אור לראשונה, מישראל, ארצות הברית ובריטניה. זהו המחקר המקיף והממצה ביותר שנכתב על אחד מן המהלכים הדרמטיים ביותר בתולדות מדינת ישראל.

ד"ר יעקב טובי הינו היסטוריון ומחברם של ספרים ומאמרים אשר עוסקים בהיסטוריה הפוליטית של היישוב העברי בתקופת המנדט הבריטי ושל מדינת ישראל בשנותיה הראשונות.

תוכן העניינים:

+ הקדמה
+ מבוא
+ פרק 1 - תחילתה של פעולה, יוני 1949 - פברואר 1950
+ פרק 2 - האם נהפוך לגורם מרכזי בסוגיית הפיצויים?
+ פרק 3 - מדינת ישראל בוחרת בשילומים, ינואר-מארס 1951
+ פרק 4 - מבון לירושלים וחזרה, מארס-יולי 1951
+ פרק 5 - ההצהרה הגרמנית, ספטמבר 1951
+ פרק 6 - גיוסו של עם — הקמתה של ועידה
+ פרק 7 - בין חוב מוסרי לחוב מסחרי
+ פרק 8 - דרושה הבהרה של הקנצלר
+ פרק 9 - משא ומתן עם גרמניה — מי בעד? מי נגד?
+ פרק 10 - בדרך לוואסנאר
+ פרק 11 - המשא ומתן על השילומים, מארס-ספטמבר 1952
+ פרק 12 - המערכה על אשרור ההסכם, ספט' -1952 מארס 1953
+ פרק 13 - הסכם השילומים — בחינה רב מערכתית
+ פרק 14 - שילומים ועוד — הפיצוי האישי והשבת הרכוש
+ סיכום
+ רשימת מקורות
+ מפתח שמות ועניינים