» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> עטיפת הספר
בעת הזאת | דינה פורת, כרמה בן יוחנן ורות בראודה, עורכות