» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> ביקורות ועוד
בעת הזאת | דינה פורת, כרמה בן יוחנן ורות בראודה, עורכות

 

הספר ראה אור בחודש דצמבר 2015