» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> ביקורות ועוד
לאקאן עם הפילוסופים | רות רונן

 

הספר ראה אור בחודש נובמבר 2015