» חזרה לאתר

© כל הזכויות שמורות
להוצאה לאור
של אוניברסיטת ת"א
בכפוף לתנאי השימוש

> המחברים
לאקאן עם הפילוסופים | רות רונן

 

פרופ׳ רות רונן, ראשת החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב, עוסקת בחקירת הזיקות של מונחים ומושגים המשמשים את תחומי הספרות, האמנות, הפסיכואנליזה והפילוסופיה.

מספריה: Possible Worlds in Literary Theory, שעסק בעולמות אפשריים בין לוגיקה לחקר הבדיון ו Aesthetics of Anxiety שעסק בפסיכואנליזה ובפילוסופיה של האמנות. ספרה האחרון, Art Before the Law עסק בפסיכואנליזה, בחוק ובאמנות.